Buďte prosím pri Vašom výbere dôsledný pretože tento údaj nebude možné zmeniť až do doby vymazania Vašej dočasnej pamäte (cache) prehliadača.
Prevádzkovateľom e-shopu www.tehly.vyberaj.sk je Ing. Radovan Jurko - JURDIA, zmluvný predajca značky
Prihlásenie zákazníka Registrácia

0 ks / 0,00 EUR  

Máte otázky? Zavolajte nám!
www.tehly.vyberaj.sk   »  Obchodné podmienky
Zabudli ste Vaše heslo?
Ešte nemáte vytvorený účet? Je to jednoduché! Vytvoriť nový účet
vložené 08.07.2014
Detail
vložené 08.07.2014
Detail
vložené 08.07.2014
Detail
vložené 10.06.2014
Detail
vložené 28.09.2011
Detail
vložené 28.09.2011
Detail
vložené 28.09.2011
Detail
vložené 28.09.2011
Detail
vložené 28.09.2011
Detail
vložené 21.09.2011
Detail

 


1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Ing. Radovan Jurko - JURDIA, Petrovany 131, 082 53 Prešov, IČO 43438717, IČ DPH: SK 1077207978, DIČ: 1077207978 uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu ://www.tehly.vyberaj.sk/ , kominy.vyberaj.sk, durisol.vyberaj.sk, strechy.vyberaj.sk (ďalej len "obchod").
 • Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému www.tehly.vyberaj.sk.
 

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
 

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/ a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa Slovenskou poštou, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za:
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia./
Kupujúci sa zaväzuje:
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-30 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
 

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie su započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a keď nie je priložený samostatný záručný list tak ako aj záručný list.
 

6. Platby za tovar a poštovné

Bankovým prevodom / vkladom na náš účet
 Bankové spojenie: Tatra Banka
číslo účtu: 2629797001/1100
 
Osobný odber
Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. Objednaný tovar zasielame poštou na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí buď na základe predfaktúry na náš účet, alebo plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.
 

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne a je potrebná platba vopred na účet!!!tavame individu
 

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
 

8. Vrátenie tovaru

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráťiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vrátenteného tovaru.
 

9. Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je potrebné vyplniť REKLAMAČNÝ FORMULÁR a zaslať spolu s tovarom späť, na našu adresu: Ing. Radovan Jurko - JURDIA, sídlo: Petrovany 131, 08001 Prešov Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

  Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častím tovaru alebo jeho časti
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamcie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.pravy)

10. Paletove hospodarstvo

      - palety sa zalohuju na 9 mesiacov od zakupenia tovaru
      - vykupna cena paleiet je podla cennika Leier (znizena o amortizaciu)
      - palety sa vracaju priamo do tehelne Leier v Petrovanoch
      - zalohu za palety vraciame do 15-teho dna nasledujuceho mesiaca ( je potrebne poslat cislo uctu na kt. mame poslat zalohu)
      

Cennik služieb Leier vratane paletoveho hospodárstva podľa ktorého sa riadime najdete na tomto linku: http://www.leier.sk/downloadmanager/download/nohtml/1/id/1305/

REKLAMAČNÝ PORIADOK
 platí pri riešení reklamáciií na tovar LEIER

Čl. 1

Predmet úpravy
Firma Leier Baustoffe SK s.r.o. vydáva podľa § 14 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vadu tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si zakúpili spotrebitelia podľa osobitného predpisu1.

Čl. 2

Vymedzenie pojmov

Na účely reklamačného poriadku sa rozumie:

a) predávajúcim: firma Leier Baustoffe SK s.r.o., Na úvrati 25, 821 04 BratislavaIČO: 35 890 509, DIČ: 2021839072, IČ DPH SK 2021839072 OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro Vložka č.: 32169/B.
b) spotrebiteľom: osoba podľa osobitného predpisu2.
c) produktom: výrobok, tovar, súčasť tovaru alebo služba, ktorý je dodávateľ oprávnený poskytovať podľa osobitného predpisu3 v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri (ďalej len „tovar“).
d) miestom uplatnenia reklamácie: sídlo predávajúceho podľa písmena a) a ak má predávajúci ďalšie miesta predaja tovaru, aj tieto miesta.
e) reklamačným protokolom: dokument, ktorým spotrebiteľ uplatňuje právo zo zodpovednosti za vadu tovaru.

Čl. 3

Zodpovednosť predávajúceho

(1) Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar, ktorý si zak si zakúpil

a) má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom a že jeho používanie bolo schválené podľa osobitného predpisu4.
b) je bez vád,
c) predal za cenu uvedenú v cenn v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny,
d) zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Predávajúci ďalej zodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré
a) existovali pri jeho prevzatí.
b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdenom predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.

(3) Pri predaji tovaru je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi doklad preukazujúci jeho zakúpenie.

(4) Predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za vady tovaru, ktoré

a) nemožno pokladať za vady, na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. 6.
b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré spotrebiteľ uplatnil až po jej uplynutí.
(5) Predávajúci takisto nezodpovedá za vadu tovaru, ak spotrebiteľ nevie hodnoverným spm spôsobompreukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

1 Napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

2 § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov.

3 Zákon Slovenskej Národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4 Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

Čl. 4

Reklamácia tovaru

(1) Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje 

na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.

(2) Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť prezrieť

si tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak spotrebiteľ

v tejto lehote vadu nevytkne, jeho právo zaniká.

(3) Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po šiestich

mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia,

najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

(4) Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu

tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

(5) Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol, ktorý obsahuje najmä kto, kedy a 

kde vytkol vadu tovaru, jej popis a spôsob vybavenia. Vzor protokolu o reklamácii je uvedený

v prílohe 1.

Čl. 5

Záruka tovaru

(1) Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri mesiacov.

(2) Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho.

(3) Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa 

prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

Čl. 6

Vylúčenie záruky tovaru

(1) Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktorruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po prevzatí tovaru:
a) spôsobil spotrebiteľ alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vis maior.
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený.
c) evidentne vznikli mechanickým alebo iným poškodenkodením, ktoré malo za následok zničenie, zjavné poškodenie alebo znečistenie tovaru cudzou látkou a je nesporne zrejmé, že zničenie, poškodenie alebo znečistenie tovaru nemohla spôsobiť spotrebiteľom reklamovaná vada.
d) vznikli ako následok:
1. svojvoľných úprav alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,
2. iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami,
3. nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí.

(  Neposkytujeme záruku na nepatrné odchýlky od vzoriek a prospektov, ktoré boli predložené pri ponuke, ktoré ale nemajú vplyv na účely použitia (rozdiely vo farebných odtieňoch,nerovnomerné vysychanie po daždi, nalomené a odštiepené hrany a rohy výrobkov).
(1) Ak ide o zrejmú vadu tovaru a na jej posúdenie netreba osobitne vypracovať posudok, predávajúci je 

povinný vadu tovaru podľa možnosti odstrániť bez zbytočného odkladu.

 1. Ak tovar pri reklamácii treba osobitne posúdiť, lehota na jej vybavenie nemôže presiahnuť 30 dní

odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil spotrebiteľ svojim

konaním alebo svojou nespoluprácou.

 (3) Spotrebiteľ je oprávnený žiadať, aby 

a) ak ide o odstrániteľnú vadu tovaru:

1. predávajúci vadu odstránil podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr však

do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty a na svoje náklady.

2. predávajúci vadný tovar vymenil, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. 

b) ak ide o neodstrániteľnú vadu tovaru:

1. predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpil od kúpnej zmluvy, ak

vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru.

2. predávajúci poskytol primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, ak ide o vadu, ktorá

nebráni riadnemu užívaniu tovaru.

 5 Zákon č 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 (4) Zvýšené náklady pochádzajúce zo zabudovania chybných výrobkov neuznávame. Ak opravu

závadného tovaru hodlá kupujúci vykonať sám, s týmto spojené náklady prijímame iba na

základe predchádzajúcej písomnej dohody. V prípade dlažby a vvýrobkov z pálenej hliny, tzv.

vykvetanie vápna alebo soli, iné sfarbenie, resp. menšia odchýlka hmotnosti kusov nemôžu

tvoriť základ výhrady voči kvalite.

 (5) Zlomky do 2% z celkového množstva príslušnej dodávky tovaru predávajúci neuhrádzacelkovneuhrá dza. Ak sú príslušné množstvá úlomkov zaznamenané na dodacom liste, predávajúci hradí spravidla to množstvo, ktoré presahuje 2%.

Čl. 10

Prevzatie tovaru

 (1) Ak spotrebiteľovi vznikne povinnosť prevziať tovar od predajcu a spotrebiteľ ho neprevezme 

v lehote, ktorú mu na to predávajúci určil, predávajúci je oprávnený účtovať skladné. Lehota

na prevzatie tovaru určená predajcom nesmie byť kratšia ako desať dní. 

 1. Ak spotrebiteľ neprevezme tovar ani po opätovnej výzve, predávajúcemu vznikne právo tovar

držať, užívať ho a nakladať s ním alebo ho zaslať spotrebiteľovi na jeho náklady. 

 1. Prípadný deficit, zistený pri preberaní množstva tovaru treba uviesť na doklade o preberaní

(dodacom liste), ktorý musia odovzdávajúce a preberajúce osoby podpísať. Ak táto podmienka

nebude splnená, nahlásené reklamácie nebudeme môcť akceptovať. 

 1. Preberanie tovaru z hľadiska kvality sa vykonáva spôsobom a v termíne uvedenom v právnom

predpise. Produkty prevzaté bez overenia kvality, resp. voči ktorým sú výhrady, nemožno

zabudovať. Prípadné výhrady voči kvalite tovaru musí kupujúci nahlásiť písomne v mieste

kúpy, resp. u výrobcu s udaním svojich prijateľných garančných nch nárokov.

Čl. 11

Ukončenie reklamácie

 Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo vadný tovar vymenil za bezvadný podľa tohto reklamačného poriadku, považuje sa reklamácia za vybavenú. Vybavenie reklamácie sa zaznamená do reklamačného protokolu. Pri vybavení reklamácie predávajúci vydá spotrebiteľovi jedno vyhotovenie reklamačného protokolu s príslušným záznamom. 

Čl. 12

Záverečné ustanovenia
Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa postupuje podľa osobitných predpisov6
. Platobné zdržania zakladajúce sa na reklamácii, v prípade nepodloženej výhrady voči kvalite, sa považujú za oneskorenú úhradu a majú za následok príslušné právne následky.

10. Ochrana súkromia
 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

11. Záverečné a prechodné ustanovenia
 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodnch obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
   Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecneobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zkona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Cennik služieb Leier vratane paletoveho hospodárstva podľa ktorého sa riadime najdete na tomto linku: http://www.leier.sk/downloadmanager/download/nohtml/1/id/1305/

ORGAN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596
pr@soi.sk
V Petrovanoch dňa 20.9.2011

©2011 www.vyberaj.sk/e-shop, všetky práva vyhradené
vyrobil webdizajn.glirp.sk, easySHOP V2.8